cat / es / en
Redactem, corregim i revisem els teus textos.
Traduïm les teves paraules.
Donem veu als teus pensaments.
Gestionem les teves xarxes socials.
Amb precisió, amb puntualitat i... en règim de tarifa fixa!
Emphasis és una agència integrada per assessors lingüístics,
traductors, intèrprets i especialistes en ciències de la comunicació,
amb una àmplia experiència nacional i internacional.
A Emphasis, oferim serveis lingüístics i de comunicació.

SERVEIS LINGÜÍSTICS EN RÈGIM DE TARIFA FIXA